MENU
Aula_close Layer 1
logo
Mobil menu

Nyt om Corona og lukning

Værdier

Kære forældre på folkeskolerne i Greve Kommune

Som opfølgning på tidligere udmeldinger og orienteringer fra pressemødet i Statsministeriet onsdag d. 11.3 lukkes der nu ned over hele Danmark.

Alle offentlige skoler, SFO’er, klubber og dagtilbud lukkes fra mandag 16. marts 2020 og i foreløbigt to uger.

Greve Kommune etablerer nødpasning for børn af ansatte i kritiske funktioner fx på sundhedsområdet, ældreplejen, politi, omsorg for socialt udsatte samt støttepersonale.

Nødpasningen gælder kun, hvis begge forældre eller hvis enlige forsørgere varetager en kritisk funktion, og det ikke er muligt at finde pasning andetsteds i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Nødpasningen gælder fra mandag den 16. marts for børn fra 0. klasse til og med 3. klassetrin og vil kunne foregå på alle folkeskoler i Greve Kommune. Dette gør vi for at undgå at samle store børnegrupper på enkelte skoler. Dermed vil risikoen for smitte begrænses mest muligt.

Bedsteforældre bør ikke passe børn, hvis de pågældende på grund af alder eller helbred er særligt sårbare over for coronavirus/covid-19.

Bemærk:

  • Der er helt lukket for elever fra 4 – 9. klasse/årgang. Der vil være faglige hjemmeopgaver, som formidles af lærerne.
  • Der etableres nødpasning for elever fra 0 – 3 klasse/årgang, hvilket vil ske på hver enkelt skole. Behovet for nødpasning tilkendegives via AULA.

De kommunale foranstaltninger er sat i værk for at minimere, at mange mennesker opholder sig de samme steder. Det er den bedste måde at bremse coronasmitte på. Vi opfordrer kraftigt til at I tager de samme forholdsregler privat.

Perioden og længden af lukningen på Greve kommunes folkeskoler og SFOér vil følge sundhedsmyndighedernes anvisninger.