Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
logo
Mobil menu

Bygninger

BannerStrandskolen er pt under ombygning og renovering.

 

Strandskolen er opført i 1966. Tilbygningen, ”Huset”, er opført i 1999 og ombygningen af skolens midterfløj er sket i 2000. Til- og ombygningen tilgodeser Greve Kommunes målsætning om fuldt lokalefællesskab mellem SFO og skole. Lokalerne fremstår lyse og funktionelle og danner en god ramme for undervisning og fritid i indskolingen.

I 2006-2007 er der bygget til hovedbygningen, så der er etableret arbejdsfaciliteter til det stigende antal lærere samt grupperum, toiletter og pauseareal til eleverne. Det er kun en del af hovedbygningen, der har fået bygget til. Der henstår stadig en fase 2 for at det ønskede projekt er gennemført. I modsætning hertil fremstår skolens østfløj som utidssvarende uden grupperum, fællesarealer og indendørs toiletter.

Følgende faglokaler er nyrenoverede og fuldt tidssvarende

  • Hjemkundskab
  • Sciencecenter.

Følgende faglokaler (i prioriteret orden) er nedslidte og utidssvarende

  • Fysik/Kemi
  • Idrætssale
  • Sløjd, billedkunst og håndarbejde.

Information om tv-overvågning

Greve Kommune udbygger efter behov tv-overvågningen af facader og indgangspartier på kommunens bygninger. Dette er også sket på kommunens folkeskoler, og overvågningen har til hensigt at skabe tryghed og begrænse hærværk og indbrud. I forbindelse med opsætning af tv-overvågning er der opsat skilte, som informerer om, at området er tv-overvåget. I de tilfælde hvor der via tv-overvågningen observeres indbrud eller forsøg på hærværk, videregives oplysningerne til politiet.