Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
logo
Mobil menu

Læsepolitik

BannerStrandskolens læsepolitik har som overordnet mål, at alle elever under hele skoleforløbet udvikler læsekompetencer og højner deres læsefærdigheder.

Derfor har vi fokus på:

  • læselyst
  • daglig læsning
  • udvikling af læsefærdigheder
  • udvikling af læseforståelse
  • læsning i fagene
  • evaluering af læsningen

Fælles Mål Faghæfte 1 for dansk, er grundlaget for læseundervisningen på alle klassetrin.

Elevernes læseudvikling er alle læreres ansvar

Da læsning bruges til at tilegne sig viden i alle fag, bør alle faglærere være opmærksomme på elevernes læsestandpunkt og sørge for, at der til stadighed foregår en positiv udvikling.

Forældrene har et stort medansvar for deres barns læseudvikling

Forældrene skal derfor løbende informeres om læseudvikling generelt, de årlige læseprøver, samt deres eget barns læsekompetence og udviklingsmuligheder. I indskolingen deltager læsevejlederen ved skoleårets første forældremøde med forskellige temaer (råd og vejledning til hvordan forældre kan støtte deres barns læsning samt information om LUS, læseprøver og læsekursusforløb). På 5. årgang deltager læsevejlederen ligeledes i forældremødet, og der informeres om de voksende læsekrav samt tekstlæseprøverne i 5. – 9.klassetrin.

pil Du finder hele Strandskolens læsepolitik her