Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
logo
Mobil menu

De 6 pejlemærker

BannerVi har seks pejlemærker, vi sammen med skolebestyrelsen sætter som målsætninger for vores arbejde på Strandskolen.

Elevernes faglige trivsel

 • Eleverne skal i deres skolehverdag opleve at blive udfordret på et niveau, hvor de oplever en faglig progression gennem hele skoleforløbet i alle fag
 • Alle skolens parter skal fortløbende arbejde for elevernes motivation for det faglige arbejde
 • Elevernes lærelyst er afgørende for deres faglige progression

Elevernes digitale kompetencer

 • Eleverne oplever et læringsmiljø, hvor de bedst muligt klædes på til at kunne agere i et samfund, hvor digitale kompetencer bliver afgørende - her er lærernes fortløbende kompetenceudvikling en afgørende faktor
 • Skolens resurser både teknisk og hvad angår iPads, Chromebooks m.v. skal leve op til skolens vision for IT og digitale kompetencer

Skolens fysiske rammer

 • Eleverne undervises i et fysisk læringsmiljø, hvor de trives og hvor det er muligt for lærere og pædagoger at undervise i fysiske rammer, der kan leve op til folkeskolereformens intentioner vedr. faglighed, variation i undervisningen, digitalisering, motion og bevægelse, innovation/entreprenørskab, inklusion
 • De fysiske rammer skal bidrage til at gøre Strandskolen til en attraktiv arbejdsplads for både ansatte og elever

Samarbejde mellem skole og hjem

 • Et samarbejde, der baserer sig på gensidig respekt
 • Et samarbejde, der som det fornemste mål har at sikre børnene læring og trivsel – både det enkelte barn og klassen.
 • Et samarbejde, der baserer sig på respekt for hinandens roller som henholdsvis forældre og lærere/pædagoger

Inkluderende læringsmiljøer

 • Et undervisningsmiljø, hvor relationen mellem børn og voksne bidrager til et godt undervisningsmiljø for alle børn uanset de udfordringer, børn måtte have
 • Fysiske rammer, der inviterer til, at børn har forskellige behov i løbet af en skoledag

Den gode sfo

 • Skolefritidsordningen (SFO) er en væsentlig del af skolens samlede opgave. Skolens pædagogiske medarbejdere lærere og pædagoger skal tæt og ligeværdigt i samarbejde med forældrene sikre, at skolen ruster børn både fagligt og menneskeligt.
 • Det gode samarbejde danner ramme om et trygt og tillidsfuldt sted for børnene, når de har fri, hvor alle har mulighed for at deltage, hvor visionen er at støtte barnet i at blive den bedste udgave af sig selv og være en del af fællesskabet.