Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
logo
Mobil menu

Ny medarbejder

Banner

 

Her kan du som ansøger eller ny medarbejder orientere dig om ansættelseforhold, mentorordninger og skolens profil.Som ansat på 

Strandskolen møder du:

 • En skole med læringsparate og dygtige elever
 • En resursestærk forældregruppe, som samarbejder konstruktivt om børnenes læring og trivsel
 • Et lokalområde, der indbyder til undervisning og aktiviteter ved strand, skov, kulturinstitutioner, mose og bymiljø
 • S-tog i gangafstand, så adgangen til Københavns mange muligheder er let tilgængelig
 • En stabil medarbejdergruppe med et godt kollegialt fællesskab
 • En tilgængelig ledelse, som er interesseret i, at du lykkes med dit arbejde
 • Fleksibel arbejdstid, hvor du har mulighed for at forberede dig hjemme
 • Gode muligheder for at samarbejde med dine kolleger

Som ny lærer får du:

Mentor, øget forberedelsestid og max 750 undervisningstimer, grundigt introduktionsforløb

Greve kommune og Greve Lærerforening har indgået en aftale om, at alle nyansatte lærere skal have tilknyttet en erfaren lærer som mentor det første år. Det betyder, at du knyttes til en erfaren lærer, der bliver din mentor og du vil det første år modtage:

 • Kollegial supervision og faglig sparring om undervisning
 • Hjælp til og afklaring af praktiske gøremål
 • En lektion pr. uge det første år, hvor du er ”i mesterlære” hos mentor
 • Øget forberedelsestid (forberedelsesfaktor på 0,55 (normalt 0,5)).
 • En maximal undervisningstid på 750 årlige timer de to første år i ansættelsen

Grundigt introduktionsforløb

Nye medarbejdere får i løbet af det første år en omfattende introduktion til Strandskolen som arbejdsplads. Formålet er at give kendskab til egne arbejdsområder, skabe fællesskabsfølelse, en forståelse for helheden og et godt kendskab til, hvordan vi arbejder med elevernes faglige og sociale trivsel. En god introduktion til skolen generelt og specielt til de aktuelle arbejdsområder er af afgørende betydning for, hvor hurtigt en ny medarbejder kommer til at føle sig godt tilpas både fagligt og socialt.

Inden en evt. ansøgning fremsendes til skolen, er ansøgere velkomne til at indhente information om stillingen ved telefonisk henvendelse til en af skolens ledere.

Ansættelsessamtalen gennemføres i en form, hvor ansøgeren får mulighed for at præsentere sine faglige og personlige kvalifikationer. Vi meddeler alle ansøgere resultatet af ansættelsessamtalen hurtigst muligt efter samtalen. I særlige tilfælde vil der finde to samtalerunder sted.

Ved en evt. ansættelse vil den nye medarbejder blive orienteret om det kommende introduktionsforløb, som forløber over et år, men med en grundig introduktion den første tid.

Første arbejdsdag møder den nye medarbejder på kontoret, hvor vi sørger for udlevering af nøgler, alarmkode, adgangskode til det pædagogiske intranet, Macbook samt skoleportal-kode m.v. Der udleveres relevante materialer med de vigtigste informationer om skolen. Efterfølgende bliver den nyansatte introduceret for skolens øvrige medarbejdere samt de klasser og børn, vedkommende skal være sammen med i skole eller sfo. Første arbejdsdag vil blive tilrettelagt, så den kan bruges til at finde sig til rette på skolen, hvorfor man ikke vil skulle indgå i skema.

Den nyansatte bliver i løbet af den første uge vist rundt på skolen og præsenteret for alle skolens medarbejdergrupper, dvs. ledelse, administrativt personale, lærere, børnehaveklasseledere, SFO-, skole-pædagoger, teknisk og administrativt personale, skolepsykolog o.a.

Opfølgning

Din nærmeste leder vil afholde korte samtaler med medarbejderen de første uger i ansættelsen for at sikre, at vedkommende kommer godt i gang på arbejdspladsen. Efter ca. 1½ måned indkalder den daglige leder den nyansatte til en samtale som opfølgning på ansættelsen, introduktionen, trivslen og det fremtidige arbejde. Inden samtalen vil nærmeste leder have foretaget besøg/observation i klassen/sfo-gruppen for at kunne kvalificere den efterfølgende samtale.

Skolen

Strandskolen er en tresporet folkeskole beliggende i det sydlige Greve i byen Karlslunde. Skolen har ca. 600 elever, en sfo med børn fra 0.-3 klasse beliggende på skolens matrikel samt en klub med børn fra 4. - 9. klasse beliggende mellem Karlslunde landsby og Karlslunde Strand.

Skolen er opdelt i to faser - 0.-5. klasse og 6.-9. klasse. Målsætningen er, at eleverne skal opleve sammenhæng i deres skoleforløb med progression i læringen samt opleve lærere, som følger klassen og det enkelte barn over en længere årrække. Som ansat på Strandskolen har medarbejderne en afdelingsleder tilknyttet som nærmeste leder i det daglige virke som lærer og pædagog.

Alle ansatte indgår i medarbejderteams, hvor de professionelle læringsfællesskaber ses som en afgørende faktor for den enkelte medarbejders mulighed for at reflektere over egen praksis - alene og sammen med andre.

Vi ser klassen som den bærende enhed i skolens arbejde, hvor skole og fritidsdel sammen skaber faglige og pædagogiske optimale rammer om klassernes udvikling.

Vi ved, at de fysiske rammer i høj grad påvirker os i dagligdagen, hvorfor vi prioriterer skolens fysiske rammer højt, og vi arbejder på, at både skolens bygninger og udearealer fremstår velholdte og indbyder til læring og trivsel. Skolen står over de næste tre år over for en gennemgribende renovering både indvendigt og udvendigt. Dette giver os mulighed for at indarbejde nye pædagogiske tanker i skolens indretning.

Skolens seks pejlemærker

 • elevernes faglige trivsel
 • elevernes teknologiske og digitale kompetencer
 • skolens fysiske rammer
 • inkluderende læringsmiljøer
 • samarbejde mellem skole og hjem
 • den gode sfo

Ovenstående seks pejlemærker hænger uløseligt sammen i vores fælles bestræbelse på at udfordre eleverne fagligt, skabe god trivsel samt give alle elever en oplevelse af at føle sig inkluderet i fællesskabet. Derudover er kommunikationen mellem skole og hjem en afgørende forudsætning for, at vi lykkes.

Strandskolen står over for en omfattende renovering, som betyder, at vi i 2023 står med en totalrenoveret skole med nye pædagogiske muligheder.
Ovenstående er drøftet og vedtaget i skolens medarbejderudvalg (MED) august 2020.

pilGreve Lærerforening

pilBUPL i Greve

pil Ledige job i Greve Kommune