Hvem er vi?

Skolen er kendetegnet ved at være en skole med et højt fagligt niveau og engagerede elever, ansatte og forældre.

Nyt om Corona og lukning

Kære forældre på folkeskolerne i Greve Kommune

Fagene fortæller

Alle børn og ansatte på skolen har en iPad, hvorfor digitalisering og gode It-kompetencer er en vigtig del af skolens strategi.

Trivsel for alle

Skolen har undervisningsassistenter, som er med til at understøtte et inkluderende læringsmiljø med stærk klasserumsledelse.