Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
logo
Mobil menu

Trivsel for alle

BannerSkolen er kendetegnet ved at være en skole med et højt fagligt niveau samt ansatte og forældre, der engagerer sig i skolens virke.

Vi arbejder med inklusion og ser både individet og fællesskaberne, og stræber efter at alle skal kunne opleve at byde ind meningsfyldt. Vi sigter på at skabe et stærk fagligt miljø, tryghed og trivsel som forudsætning for en god udvikling.

Inkluderende læringsmiljøer

  • et undervisningsmiljø, hvor relationen mellem børn og voksne bidrager til et godt undervisningsmiljø for alle børn uanset de udfordringer, børn måtte have
  • fysiske rammer, der inviterer til, at børn har forskellige behov i løbet af en skoledag

Principper for inklusion

  • Arbejdet med inklusion skal være til gavn for alle børn, unge og ansatte på skolen og dermed for skolens kerneydelse – undervisningen.
  • Vi udvikler lege -og læringsmiljøer, der vægter fællesskab, mangfoldighed og forskellighed, og hvor den pædagogiske praksis tager hensyn til, at børn og unge udvikler sig på forskellige måder.
  • Vi fokuserer på udvikling af børnenes og de unges faglige, personlige og sociale kompetencer.
  • Inklusion sker i anerkendelse af, at fællesskab er en styrke, og efter omhyggelige overvejelser, uanset om det sker i større eller mindre omfang.
  • Vi tager udgangspunkt i de muligheder og styrkesider, som børn og unge har,og skaber mulighed for, at alle børn og unge i videst muligt omfang får en plads i forpligtende fællesskaber med kammerater og voksne.
  • Vi anser forældre som en ressource i samarbejdet om klassens og den enkelte elevs trivsel og læring, og anerkender, at forældre er eksperter i deres børn.
  • Vi anerkender imidlertid også, at lærere og pædagoger er eksperter i klasser og sociale fællesskaber.

pil Trivselsmåling

pil Inklusion i Greve

pil Resourcecenter