MENU
Aula_close Layer 1
logo
Mobil menu

Hvem er vi?

Banner

 

Strandskolen er en kommunal folkeskole i Karlslunde i Greve Kommune tæt ved S-tog og bus. Vi er en tresporet skole med 600 elever og 72 ansatte.

Skolen er kendetegnet ved at være en skole med et højt fagligt niveau samt ansatte og forældre, der engagerer sig i skolens virke. Alle børn og ansatte på skolen har en iPad, hvorfor digitalisering og gode It-kompetencer er en vigtig del af skolens og kommunens strategi. I skoleåret 2017-2018 har skolen ansat undervisningsassistenter, som sammen med skolens øvrige personale er med til at understøtte et inkluderende læringsmiljø med stærk klasserumsledelse.

Skolens bygninger danner sammen med gode udemiljøer grundlaget for undervisningen, idet vi har skov, strand og mose lige om hjørnet. Lærerne har mulighed for at forberede sig på skolen ved eget skrivebord, men har også mulighed for, på grund af en fleksibel arbejdstidsaftale, at forberede sig hjemme. Overordnet set er folkeskolereformens tre overordnede målsætninger retningsgivende for de seks pejlemærker, vi sammen med skolebestyrelsen sætter for vores arbejde.

  • Alle elever skal udfordres, så de bliver så dygtige, de kan.
  • Skolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.
  • Tilliden til og trivslen i skolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis

pilForældrefolder

pilVærdigrundlag

pilDe 6 pejlemærker